Mník - Mníci a mníkařina ... (mník,mník jednovousý, burbot, lota lota)

Diskuse k článku: Jak je to s tím mníkem?

20.12.2009Kategorie: Potřebné informace
 

0x v oblíbených a 0x v ignorovaných.

Nemůžete zapisovat do této diskuse, protože nejste zaregistrován nebo přihlášen.

Nxmac - Profil | Po 8.3.2010 22:35:22

lobotomie (fanik) >> lobotomie >> Jasně, ono je také na pováženou rozdělení našich toků na pstruhové a mimopstruhové. Ale každopádně je to hltavec. Ovšem vykulený mník je cca 3x menší než vykulený pstruh (kulí se cca současně) a tudíž může být i pstruží kořistí, jelikož asi malý pstruh nebude čekat do léta, než se vykulí bílá :))

Ale to už jsou takové doměnky :)))

NBláža - Profil | Po 8.3.2010 22:27:52

Knapík >> Moc bych se o mníka dnes nebál, už několik let se dost masivně vysazuje, a naštěstí moc neloví, takže i přes nesprávně popsaná fakta v našich soupisech revírů a BP jich z vody moc nezmizí.

Nlobotomie - Profil | Po 8.3.2010 22:21:58

xmac >> no táhnoucí losos lovil jen příležitostně... jinak souhlas, jen jsem tím chtěl říct že to bylo mínění z oněch dob

Nxmac - Profil | Po 8.3.2010 22:16:39

lobotomie (fanik) >> lobotomie >> Nj, na přelomu 19 a 20 století byl pohromou i losos, který táhl v tisícových kusech do našich řek.. Bohužel, dneska se už dá jen těžko mluvit o pohromě.

Nlobotomie - Profil | Po 8.3.2010 22:05:27

no dneska to nikomu nepříjde, ale představte si mníky na pstruhovém potoce v množství v jakém se dnes například místy vyskytuje sumeček americký - na přelomu 19-20 století byl mník skutečnou pohromou (také místního významu)

Nxmac - Profil | Po 8.3.2010 10:28:29

Knapík >> Zatím ano, tak doufejme, že se to bude zlepšovat ...

NKnapík - Profil | Po 8.3.2010 9:22:43

taky si vybavuji jeden článek z rybářství, který se jmenoval : Přežijí rok 2000 ?
a zatím díky bohu přežívají :))

Nxmac - Profil | Ne 7.3.2010 20:41:59

chřenovák >> Aha.. Tak ale stejně díky..

Nchřenovák - Profil | Ne 7.3.2010 20:39:42

xmac >> nechodim ani nevim kde jsou na 11

Nxmac - Profil | Ne 7.3.2010 20:29:03

chřenovák >> Je to tam :)) Díky .. Jinak chodíš na ně teď ?

Nchřenovák - Profil | Ne 7.3.2010 20:27:42

xmac >> mužeš

Nxmac - Profil | Ne 7.3.2010 20:24:59

chřenovák >> Díky za vyčerpávající text. Jestli nic nenamítáš připojím ho k článku..

Nchřenovák - Profil | Ne 7.3.2010 18:52:22

Jak je to s mníkem na revíru Sázava 11?

Internetová diskuse:

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech ČRS v části I. Doby
hájení některých dalších živočichů sice mníka (a vlastně ani jesena či
kapra-sazana) mezi celoročně hájenými druhy ryb neuvádí, nicméně nadřazený
právní předpis - Prováděcí vyhláška Ministerstva zemědělství ČR č.
197/2004 Sb. k zákonu č. 99/2004 Sb. o rybářství - v § 15 odst. 1 písm. c)
říká, že "Ulovené ryby v rybářském revíru, které jsou chráněny podle
zvláštních právních předpisů, musí být šetrně vráceny zpět do rybářského
revíru, v němž byly uloveny." A odkazovaným zvláštním právním předpisem je
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jehož prováděcí
vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č. 395/1992 Sb. ve svých
přílohách vyjmenovává chráněné druhy rostlin a živočichů podle stupňů
ohrožení. A v Příloze III., bodu 3. se za druhy ohrožené prohlašují jak
mník, tak i dokonce jesen a sazan.

Takže - jelikož jde v případě vyhlášek č. 197/2004 Sb. a 395/1992 Sb. o
nadřazené právní předpisy vůči BP výkonu rybářského práva, je mník podle
těchto předpisů jako chráněný druh celoročně hájen. Pokud by chtěl
uživatel revíru povolit lov těchto druhů na svých vodách, musí požádat o
udělení výjimky příslušný správní orgán a tuto výjimku pak uvést do BP pro
své revíry. Případně musí přímo osoba provádějící lov vlastnit zvláštní
oprávnění pro tuto činnost, např. odlov pro vědecké účely. Jak vidno z BP
středočeského územního svazu - na jejichž základě jsi nejspíše dotaz
položil - někde už to pochopili. O patřičnou výjimku si zažádali, o této
výjimce v BP informují a revíry, kde je tento lov povolen, jsou náležitě
označeny.

Bez udělení výjimky či vlastnictví zvláštního oprávnění na lov chráněného
druhu jde v případě ponechání si výše jmenovaných druhů ryb o prosté
pytláctví a nemůže následovat nic jiného, než odebrání povolenky lovcům,
kteří jej cíleně chytají, natož pak rybářům, mající je dokonce v sumáři
úlovků.

Kde je pravda?

Poskytujeme Vám vyjádření pana Vintra - hospodáře ČRS ÚS města Prahy, kam revír Sázava 11 patří.

Příspěvek z internetové diskuse skutečně odpovídá našim právním normám,což znamená, že na revírech ČRS ÚS města Prahy je mník celoročně hájený a osoba provádějící lov si ho přivlastnit nemůže.

Jindřich Vintr

Nxmac - Profil | Ne 3.1.2010 1:11:43

Sven >> To víš, ono je to tajemně promlčováno a řekl bych, že tolerováno...

NSven - Profil | So 2.1.2010 23:56:04

xmac >> mníka cíleně nelovím a nijak zvlášť jsem se tedy o něj nezajímal. A proto jsem se zřejmě jako drtivá většina ostatních rybářů domníval, že byl se seznamu vyjmutý. A ono ejhle, další průser na světě. A co na to CML ? Tradiční hra na mrtvého brouka :-(((

Nxmac - Profil | So 2.1.2010 23:46:04

Sven >> Je to zakázaná, ale trpěná věc.. Dokonce už několik let :(

NSven - Profil | So 2.1.2010 23:36:48

Ahoj . Ten článek mě zaujal, nahlédl jsem do soupisů CS MP revírů a zjistil, že žádný z ostatních územních svazů se zřejmě neobtěžoval žádostí o vyjímku k lovu mníka.
Takže v celém zbytku ČRS se mník vesele loví, přestože je na seznamu zvláště chráněných živočichů.
To je dost tristní , ovšem vzhledem k svazové "legislativě", nijak překvapující zjištění.